Časopis Voćarstvo je vrhunski časopis nacionalnog značaja (M51) u izdanju Naučnog voćarskog društva Srbije.
Časopis objavljuje originalne naučne radove, pregledne radove i kratka saopštenja.